ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - 43. ОУ

Прием на първокласници


Подаването на документи за кандидатстване в първи клас за учебната 2020 / 2021 г. приключи.


За повече информация, моля посетете сайта на 43. ОУ https://43ou.com/